Vinterskydd för utombordare

Varför ensam investera i ett vinterskydd för utombordare – om jag kan dela kostnaden med 10 klubbkamrater – med bibehållet skydd.

 

Principen

Varför ensam investera i ett vinterskydd för utombordare. Grundprincipen för REX – 0110 är en larmlösning för 10 båtar med monterade utombordare (eller drev)

  • som ligger på land under vintern
  • som samsas om kostnaden för centralen
  • som får ett effektivt skydd för sin motor till en lägre kostnad

 

Båtsamverkan

Alla tio är anslutna samtidigt, är larmet påslaget är alla båtar larmade och skyddade för åverkan eller stöldförsök av utombordaren eller

drevet.

Händer något på en enskild båt så går larmet till alla 10 båtägare med information via SMS och i Appen som visar vems båt som har påhälsning. Alla tio ägare kan ha Appen installerad eller om man väljer några som ställer upp som admin. Om en ägare måste besöka båten och vill larma av – så larmas alla tio båtarna av. Båtarna är att betrakta som ett larmsystem tillsammans så det kräver ett regelverk och överenskommelser för smidigt samarbete – allt enligt principen för båtsamverkan.

  • Vad är båtsamverkan, varför samverkan kring skydd av båtar och utrustning ? Läs mer  >>> Här
  • Så här gör du en polisanmälan vid stöld av båt eller båtmotor! Läs mer >>> Här

 

Nyttan för båtklubben

Centralenheten placeras i utrymme med ett avstånd på upp till 500 meter till båtarna. Detta innebär att även utrymmet kan skyddas för inbrott, brand, gaslarm med avstängning samt temperaturmätning. I samband med larm kan sirén anslutas, lampor tändas eller annat för att påkalla uppmärksamhet i det fall någon av båtarna eller lokalen får påhälsning. Kameror kan anslutas vilka kan ses i i samma App som larmet.

Systemet är också användbart för fjärrkontroll av anslutna externa enheter såsom belysning, öppning av dörrar, start av pumpar, fläktar och liknande – ett system som vettigt utnyttjad även är till nytta för båtklubben.

Om klubben hjälper till att verka för att öka säkerheten för medlemmarna så tillhandahåller vi en kamera eller annan anpassad utrustning, att använda i för klubben ökat brottsförebyggande arbete, till ett värde av upp till 1 000 kr - per grupp om 10 båtägare som installerar vår REX – 0110 !

Stilla och mörkt för det mesta...

Varför ensam investera i ett vinterskydd för utombordaren

Varför ensam investera i ett vinterskydd för utombordaren

Se kampanjen på Svenska Sjö