Personbilar

Övervakning och larmsystem för personbilar

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Vi utgår från Larmtjänst information och hämtar därifrån uppgifter från avseende stölder samt försvinnande av personbilar. Rapporter och redovisning med hänvisning till Larmtjänst förekommer även för andra objekt såsom båtar, husbilar och entreprenad.

Elektroniskt stöldskydd (Immobilizer)

Immobilizer (Immo) är ett elektroniskt stöldskydd som är ett komplement till det mekaniska stöldskyddet. Elektroniskt stöldskydd är en teknik som började användas på personbilar under 1990-talet. Från slutet av 1998 kom EU direktivet (74/61/EWG inom direktivet 95/56/EG) vilket kräver att personbilar avsedda för Europamarknaden (EU) ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. Tekniken innebär då att en traditionell tjuvkoppling blir omöjlig.

Resultatet av undersökningar (se rapporten till höger) som Larmtjänst gjort visar att merparten av de efterlysta bilarna körts med passande nyckel. Endast ett mycket litet antal visade tecken som kunde tyda på forcering av det elektroniska stöldskyddet.

Vår teori

SP Secure & Protect AB är oberoende vilket innebär att våra lösningar inte interagerar med varandra eller är sammankopplade med Immobulizer, det elektroniska stöldskyddet, eller andra anslutna system monterat i bilen - vilket utmärker vårt system.

Beroende på hur bilen används så arbetar vi med två alternativ.

  • Står bilen mestadels parkerad på hemmaplan eller i garaget är bilen ofta skyddad via en övervakningscentral monterad i bostaden, vilken larmar i både app och siren. Det finns fler sätt att påkalla uppmärksamhet.
  • Det andra alternativet innebär att centralen är monterad i bilen och med kommunikation i app.

För att stjäla en bil så måste ju dörren öppnas vid något tillfälle! De flesta stölder sker genom att man kommit över nyckeln, vilket innebär att våra alternativ och teknik fungerar oavsett. Rån är ett annat sätt för att komma över en bil, men med vår monterade centralutrustning finns det lösningar även för detta. Oväsen och strålkastare är det sista en biltjuv vill ha. Kontakta oss för vidare information så hittar vi en lösning för just din personbil.

Av säkerhetsskäl kan vi inte redogöra mer utförligt om våra lösningar för personbilar på hemsidan. Vi hänvisar därför till vårt kontaktformulär nedan,  skicka in en förfrågan så hör vi av oss!

Ett par snabba frågot
För- & efternamn
Beskriv din fundering

Rapport från Larmtjänst om stöldsätt


klicka på bilden

 

 

 

 

 

 

Startspärr 12 volt
Fjärrkontroll eller kodlås