DNAmärkning

Genom att använda DNA-märkning får du ett effektivt stöldskydd med både DNA-kod och mikropunkter.

SelectaDNA MärkDNA är den globalt ledande tillverkaren av MärkDNA för kriminalteknisk märkning. 

SelectaDNA erbjuder ett brett utbud av produkter för märkning och identifiering av egendom som alla innehåller en unik DNA-kod. DNA märkning är det första verkliga säkerhetssystemet baserat på DNA inom egendomsmärkning och har visat sig begränsa stölder och tillgrepp med upp till 85%.
SelectaDNA används för närvarande av 75% av Storbritanniens polismyndigheter. Märkningen är en osynlig vätska som penslas på stöldbegärliga föremål och komplett med märkpunkter.

Märkpunkterna anger den unika koden samt adress till databasen för din och polisens inloggning.

ISO-certifikat

Selectamark Security Systems arbetar ständigt för att bibehålla och säkerställa högsta standard och är certifierade enligt följande internationella systemstandarder:
ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013
IS0/14001:2015

Svenska Stöldskyddsföreningen

SelectaDNA  uppfyller kraven i Klass A - Utomhus enligt SSF 1098 utg. 1 enligt “Certifieringsbestämmelser Produktcertifiering”
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB   (Klicka på bilden här till höger för certifikatet)

Har du frågor och funderingar avseende detta eller annat, så skickar du dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig genom alla produkter avseende stöldskyddsmärkning med MärkDNA..

Ett par snabba frågot
För- & efternamn
Beskriv din fundering

 

Vätskan är osynlig och unik med dig som registrerad ägare...!

 

 

 

 

Micropunkter med DNA-koden - ca 300 st i en förpackning