Båtklubb

Båtklubb som mentor för medlem i trygghet.

SP Secure & Protect AB har en ständig dialog med Svenska Sjö och vi har förstått att det börjar bli tufft, det finns en gräns för hur mycket ett försäkringsbolag kan täcka kostnaderna för den härjning oseriösa ligor och annat löst folk bedriver...

I ett projekt "Stoppa Tjuven" har Svenska Sjö infört självriskrabatt vid stöld på båtförsäkring inom båtklubbens uppläggnings- och hamnområde (Gäller också SBU’s båtklubbförsäkring om klubbens egendom skadats i direkt samband med båtförsäkringstöld.) Länk till Svenska Sjö´s beskrivning av projektet "Stoppa Tjuven"

En morot för att klubbgemenskap

Svenska Sjö vidare >> genom att belöna de båtägare som vars klubb vidtagit stöldförebyggande åtgärder - erbjuds medlemmarna lägre och t.o.m ingen självrisk vid stöld inom klubbens hamn och uppläggningsområde. Allt är frivilligt, Svenska Sjö har inte försämrat eller försvårat, bara infört en morot för att klubbgemensamt ta tag i det växande
stöldproblemet.

SP Secure & Protect AB ställer upp och hjälper klubbar att ta sig igenom regelverket för kamerabevakning och montage enligt gällande lagstiftning.
Förutom övervakningssystemet för enskilda båtar kan vi även leverera kameror och MärkDNA.

Vi representerar två saker..

  • Erfarenhet och hjälp med att projektera en kamerabevakning som håller i en revision fån Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Kameror och tillbehör som en lösning kring förutsättningarna i installationen.

Den klubb som i samarbete med SP Secure & Protect AB kliver på och samverkar för användandet och installation av REX övervakningssystem för medlemsbåtar - erhåller ekonomiska fördelar beroende på omfattning och konsultation i samband med klubbens satsning på förebyggande åtgärder enligt Svenska Sjö´s projekt "Stoppa Tjuven".

"Stoppa Tjuven"